عمومی

آموزش کالیبره کردن بالانس X800

در این ویدیو به آموزش کالیبره کردن به وسیله بالانس X800  پرداختیم که چطور بالانس رو تنظیم کرده وچگونه سرب دیگری به لاستیک اضافه کنیم. بعد بررسی دوباره ای انجام بدیم که آیا سرب 100 گرمی شناخته شده یا نه؟
و در آخر به قسمت داخلی لاستیک می پردازیم که مثل قسمت بیرونی با اضافه کردن سرب 100 گرمی بررسی می شود تا نتایج کالیبره شدن را برای ما نمایش دهد.

جستجو تماس
چت ورود