عمومی

معرفی ساکشن روغن موتور SR3100

برای تعویض روغن می توان از پیچ کارتل موتور استفاده کرد که این روش قدیمی و منسوخ شده است اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی دستگاه ساکشن روغن که برای استفاده آسان برای تخلیه روغن کهنه خودرو و همچنین اندازه گیری کامل روغن و اطمینان از مقدار کاهش روغن  برای این عمل طراحی شده است که با مکانیزم ایجاد خلاء توسط باد و عدم بازوبسته کردن پیچ کارتل انجام میشود.سپس مکش روغن از انتهای مخزن روغن موتور خودرو به راحتی عملیات تعویض روغن موتور صورت می پذیرد و همچنین دیگر نگران ریختن روغن سوخته درمحیط تعمیرگاه نباشید.
دستگاه ساکشن روغن X800 مدل SR3100 دارای مخزن 100 لیتری میباشد که برای روغن موتور, روغن ترمزو بنزین مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

انواع ساکشن روغن موتور:
ساکشن روغن قیف دارکه در دومدل بادی و برقی موجود میباشند
ساکشن روغن بادی که مکانیسم این دستگاه فقط توسط باد است 
ساکشن روغن برقی ک مکانیسم عملکرد این دستگاها با الکتروموتور میباشد
ساکشن روغن برقی با برق خودرو که با الکتروموتور کارمیکند ک نیروی خود را از باتری خودرو تامین میکند
تفاوت ساکشن روغن موتور بادی و برقی: ساکشن روغن بادی قیف دار با کمپرسور باد کار میکنند بدون نیاز به برق...اما ساکشن روغن برقی مکش بیشتر و همچنین قدرت بیشتر بدون نیاز به کمپرسور باد میباشد و با برق شهری و دربعضی مدل ها با برق خودرو کارمیکنند.

 

مزایا ساکشن روغن موتور X800 مدل SR3100 :
دارای مکش عالی
قابلیت جابه جایی آسان 
مخزن روغن 100 لیتری
مکنده روغن بادی متکی به کمپرسور 
متکی به هوای فشرده و ازطریق فشارباد خلاء ایجادمیکند
دارای محفظه شفاف ک دارای درجه بندی و شاخص آن لیتر است
به همراه داشتن ملزومات دستگاه
این دستگاه با نامهای مکش روغن،وکیوم روغن هم شناخته شده است 
معایب:تخلیه نامناسب وناقص لجن ها و رسوبات کف کارتر خودرو
مزیت نسبت به ساکشن روغن موتورهای دیگر:
گارانتی ۱ساله و خدمات پس از فروش
کیفیت و کارایی عالی 
قطرعدسی 40   
این دستگاه برای روغن موتور, روغن ترمزو بنزین کارایی دارد
ملزومات همراه دستگاه: شلنگ سایز 6 ,شلنگ سایز 8 و تبدیل 206

جستجو تماس
چت ورود