عمومی

تست سرعت ساکشن AA5002 بر روی خودرو

در این ویدیو تست از ساکشن AA5002 برای انتقال از خودرو به مخزن دیگر گرفته می شود که سرعت انقال رامشاهده کنیم.

آموزش کار با دستگاه و نکات مهمی گفته می شود که در کار با این دستگاه باید رعایت شود.از اتصال کابل باتری به طریقه درست ، طرز استفاده از شلنگ سایز 6 

روغنی که  در این ویدیو انتقال داده می شود دمای پایینی دارد که طبق نکته هرچه روغن داغ تر باشد سرعت انتقال بالاتر می رود.

با این دستگاه می توان ساکشن هیدرولیک فرمان را هم انجام بدیم.

جستجو تماس
چت ورود